Nienke van Hichtum


Nienke van Hichtum is het pseudoniem van Sjoukje Bokma de Boer.
Zij werd geboren op 13 februari 1860 te Nes bij Dokkum.
Haar vader was hervormd predikant.
Zij trouwde in 1888 met SDAP-voorman Pieter Jelles Troelstra. Samen kregen zij 2 kinderen (Dieuwke en Jelle). Nienke van Hichtum werd kort na de geboorte van haar jongste kind, als gevolg van complicaties bij de bevalling, psychisch ziek. Juist in die dagen was haar man veel van huis. Vermoedelijk was dat de oorzaak dat zij van elkaar vervreemdden.
Afke's Tiental verscheen in 1903 juist op het moment dat haar eigen kinderen in een Landerziehungsheim in Duitsland (een soort internaat op het platteland), waren onder gebracht, omdat hun vader en moeder op doktersadvies in alle rust hun huwelijk wilden redden. Dit omdat haar man een verhouding was begonnen met de nieuwe huishoudster Sjoukje Oosterbaan. Deze poging mislukte en in 1907 scheidde zij van hem. Om een schandaal te voorkomen legde zij de schuld bij zichzelf.
Tot op hoge leeftijd blief Nienke acftief. Maakte vele culturele reizen met haar zoon en voerde urenlange gesprekken met jonge AJC-ers voor een boek dat ze wilde schrijven over de socialistische jeugdbeweging.
Nienke van Hichtum stierf te Hilversum op 9 januari 1939.

Het leven van Nienke van Hichtum is verfilmd door Pieter Verhoeff. De film Nynke is op 6 september 2001 in première gegaan.

Beknopte bibliografie:
Amelioranna en de groene parapluie, 1921
Het groot vertelselboek 1922
Afke's tiental, 1903
Het groot vertelselboek 1922
Sinterklaasvertellingen voor Broer en Zus, jaren '30
Jelle van Sipke-Froukjes 1932
Zwarte Jacob, 1934
Schimmels voor de koets of vlooien voor de koekepan, 1936


Illustratie uit Afke's tiental van C. Jetses