Jan met de Motorhand

Verhaal voor de Jeugd

Tekst: Huib van Randenbroek
Teekeningen: Cees Verhaagen
Uitgevers: Engelhard, van Embden & Co. - Amsterdam - Keizersgracht 479, 1946

In een kleine stad, bij een hooge toren
werd jaren terug, een jongen geboren.
Zijn naam was Jan, dus heel gewoon
maar iets anders was heel óngewoon.
Dat was Jan zijn rechterhand
zoiets vreemds zag je bij niemand.
De hand was namelijk veel te klein
die moest wel zes maal groter zijn.

Jan groeit op, doch zijn hand blijft klein. Hij ontdekt echter dat hij zijn hand als een motor rond kan draaien en maanden lang oefent hij in het geheim, zodat hij zijn hand als een machine gebruiken kan.
Dan valt de vijand ons land binnen en Jan neemt het besluit om met gebruik van zijn motorhand, de vijand 't land uit te jagen.

Zo zaagt hij met zijn hand een rij bomen om, die dwars over de weg valt, als het leger indringers aan komt rijden. De generaal is woedend en Jan moet zich verbergen in een sloot. Door als een razende zijn hand rond te draaien in het vieze slootwater, houdt hij het vijandige leger nu op afstand.

Zo deed hij meer dappere heldendaden, totdat een spion hem verraadde. Soldaten haalden hem 's nachts van bed en zetten hem gevangen in een bunker. Door nu zijn hand als boor te gebruiken, boort Jan een gat in de muur van de bunker, waardoor hij ontsnapt. Dwars door de muur vliegt Jan de lucht in, zijn hand als propeller gebruikend, zodat hij de lucht doorvliegt als een vliegmachien.

Doch dan wordt hij achtervolgd door wel honderd vijandige vliegtuigen, die hem inhalen. Jan daalt nu rechtstandig naar beneden en komt midden in een groot vijandig leger terecht. Door nu zijn hand zo snel te draaien dat er een sterke wind ontstaat, ja zelfs een storm, ja zelfs een orkaan, kan het leger geen stap meer verder gaan. De hele soldatenboel waait de lucht in en zo vluchten de indringers uiteindelijk het land uit!

Jan keert terug naar huis, hij is een held! Uit alle huizen hangt de vlag en zijn naam wordt in de hele stad en ook daar buiten genoemd. Jan is beroemd! Van ver komen nu de mensen om Jan met zijn hand te zien, want ondanks zijn kleine hand, bleek hij de sterkste van het land!