J. Ligthart en H. ScheepstraVertegenwoordigers van een pedagogische stroming van het begin van de vorige eeuw. Ook wel de nieuwe school genoemd.
Samen met W. Walstra ontwikkelden zij een methode voor de eerste leerjaren van het lager onderwijs.
Bij het schrijven van leesboekjes gingen Ligthart en Scheepstra uit van het gezin, vooral het arbeidersgezin, het is een idyllische wereld zonder sociale problemen.

Jan Ligthart werd geboren op 11 januari 1859 te Amsterdam, in een arm gezin. Hij werd later onderwijzer. In 1885 werd hij hoofd van een lagere school in Den Haag. Hier heeft hij zijn hele leven gewerkt en ontwikkelde hij de methode Het volle leven.
Ligthart overleed op 16 februari 1916 in Laag Soeren.

Hendricus Scheepstra werd op 17 maart 1859 te Roden geboren, en evenals Ligthart in een arm gezin. Ook hij volgde de opleiding tot onderwijzer. Hij werkte op een aantal lagere scholen en werd in 1894 benoemd tot leraar Nederlands en opvoedkunde aan de Rijkskweekschool te Groningen.
Scheepstra overleed op 8 mei 1913.

Werk:
De wereld in 1898-1902
Dicht bij huis 1902-1903
Nog bij Moeder 1904-1905
Blond en Bruin 1904-1906
Het Boek van Ot en Sien 1906
Pim en Mien 1907-1908
Ot en Sien in Nederlandsch Oost Indie 1911
Buurkinderen 1911-1912
Leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode 1911