In de Bloeiende Perelaar

De Bloeiende Perelaar
Het huisje bij de Westertoren

Geschreven door Jan Mens (1897-1967)
Tekeningen van M. Bosch van Drakenstein
N.V. Uitgevers Mij. "Kosmos" - Amsterdam, 1950/1951

Deel 1 van een achttal leesboekjes voor het voortgezet leesonderwijs op de lagere school, bestemd voor de laatste drie of vier leerjaren.

De serie bestaat uit:
Deel 1 Het huisje bij de Westertoren
Deel 2 Het feest van Sinterklaas
Deel 3 Het Artis-boekje
Deel 4 Zwart en wit
Deel 5 Het Beemster brievenboek
Deel 6 Hoog en ver
Deel 7 Op glad ijs en in helder water
Deel 8 De grote reis

Uit het aanbevelend woord van de Gemeente Inspecteur van het Onderwijs te Amsterdam Drs. B.G. Palland:
Het gezin Blommers is een eenvoudig beschaafd arbeidersgezin, waar Vader en Moeder de kinderen voorgaan in naastenliefde en plichtsbetrachting. Dit gezin woont in een typische Amsterdamse buurtgemeenschap in de schaduw van de Westertoren. Jan Mens heeft heel zijn warme liefde voor dit stadsdeel in deze boekjes neergelegd.

Hoofdpersonen:
Vader Jan Blommers - meubelmaker, Moeder Blommers en de kinderen Jan, Bets, To, Dikkie en de pleegzoon Gerrit. Verder is daar Zwaan, met zijn houten been, die al tien jaar bij vader in de werkplaats werkt en ook een grote rol in het leven van de Blommertjes speelt.

Fragment uit het boekje:
Stekeltjes vangen leer je vlug. Met een beetje geduld gaat het gemakkelijk. Zoals met alles.
Na een paar uur hebben Jan en Appie wel tien mooie stekels gevangen. Zónder oud brood! Ze zullen nu maar naar huis gaan. En de vangst samen delen. Appie draagt het emmertje en Jan het schepnet over zijn schouder. Nét een echte vissersman!
Zo stappen ze naar de Haarlemmerdijk.
Appies Moeder begroet Jan vriendelijk. Ze mag hem wel. Jan komt vaak bij zijn vriend op bezoek.
"Hoeveel stekels hebben jullie gevangen?" vraagt ze.
"Tien, Mevrouw," antwoordt Jan.
"Ieder tien?"
"Neen, ieder vijf," vertelt Appie.
"Doe jij je visjes maar gauw in je aquarium," raadt Mevrouw Van Luiten aan."Stekels zijn tere beestjes. Ze gaan gauw dood. En dáárvoor vang je ze niet."