Lientje bij de kabouters

Geschreven door Koert Zwerver
Tekeningen van J. Rotgans
Uitgever W.J. Thieme & Cie - Zutphen, 1934

De vier deeltjes van Lientje bij de kabouters zijn bestemd voor het tweede, eventueel begin derde leerjaar en vormen een inleiding van het Sprookjesleesboek voor het derde leerjaar,eveneens van Koert Zwerver.

Fragment uit Deel 1:
"We gaan rij-den," zei Puk.
Dat had-den ze al be-gre-pen.
Lang-oor ging voor het wa-gen-tje staan.
Die was paard.
Piet sprong def-tig op de bok.
Hij was de koet-sier.
O, o, wat keek die ek-ster trots.
Hij hield de teu-gels in zijn sna-vel.
En Pluim-staart stap-te in de wa-gen. Je zag nog net zijn leuk snuit-je en zijn gro-te o-ren.
"Hop, hop!" riep de ek-ster.
"Voor-uit, Lang-oor!" Die be-gon te lo-pen.
Of nee, hij sprong ei-gen-lijk.
Lien-tje en Puk had-den toch zo'n schik!