De Wereldreis van Bulletje en Boonestaak

Geschreven door A.M. de Jong
Adrianus Michiel de Jong werd op 29 maart 1888 te Nieuw-Vossemeer geboren. Werkte als onderwijzer tot 1918. Daarna werkte hij voor "Het Volk", en voor de VARA-radio. Bekend van hem zijn ook Frank van Wezels roemruchte jaren en de cyclus over Merijntje Gijzen.
A.M. de Jong overleed in 1943 bij een aanslag door Nederlandse SS'ers.

De Wereldreis van Bulletje en Boonestaak was een van de eerste Nederlandse stripverhalen. Het werd geschreven in de periode 1922-1937. Het verhaal beschrijft de avonturen van twee vrienden, die als verstekeling, aan boord van het schip "De Herkules", meevaren op wereldreis. De vader van Boonestaak is de kapitein en de vader van Bulletje is de stuurman. Samen met koksmaatje het Kalkhoofd en niet te vergeten Ouwe Hein , de roerganger, beleven ze vele avonturen.

Prentjes van George van Raemdonck
Uitgave van N.V. Boekhandel en Uitgevers-Mij "Ontwikkeling" Keizersgracht 376 - Amsterdam.

Fragment uit het voorwoord van de schrijver: Gedurende het verschijnen van de avonturen der wereldreizigers in "Het Volk" hebben ons meermalen protesten bereikt van verontruste menschen, in wie de zucht tot opvoeden een fanatiek karakter heeft aangenomen. Zij waren bevreesd, dat de twee snaken gevaarlijk zouden blijken voor het glazen huisje, waarin zij eerlijk meenden, dat hun eigen lievelingen moesten worden opgekweekt tot voorbeeldige, tot smettelooze, tot ware model-menschen. Hun vrees komt ons voor een heel klein beetje ongezond, onwijsgeerig en lichtelijk amusant te zijn, getuigende bovendien van een al te star theoretisch en dogmatisch opvoedkundig begrip, dat steeds voert tot de wat griezelige vrees, zich aan koud water te branden.
En zoo gaan Bulletje en Boonestaak in definitieven vorm de wereld in, vergezeld van onzen paedagogischen zegenwensch. Mogen zij vreugde brengen in alle gezinnen, ten spijt van hardnekkige opvoeders-bezwaren, vreesachtige bedenkingen tegen hun driftigen levenslust en zelfs moreelen afschuw van de tastbare leugens der fantastische zeemansverhaalkunst van Ouwe Hein.
Amen!