De Promotie van Jet Didam

Geschreven door Nel van der Zee
(schrijfster van "Zuster Anneke")
Omslagtekening en illustraties van Rie Reinderhoff
Uitgeverij "West-Friesland" - Hoorn, 1951

Ook verschenen van Nel van der Zee:
De voogd voor Inger, 1953
Secretaresse van de chirurg, 1954
Pam krijgt een vader, 1954
Liesbeth, 1954
Incognito, 1957
Het begon in een zomervacantie, 1958
Haar eerste patiënt, 1962
Zuster Juuls troostprijs, 1962
Zuster Juuls ereprijs, 1963
Zuster Juuls hoofdprijs, 1964

en vele anderen...

Korte inhoud:
Jet Didam is, na de dood van haar ouders, opgegroeid in het gezin van haar getrouwde broer Tjeerd en zijn zeurderige vrouw Toos. Tjeerd is gemeentesecretaris van het dorp en heeft het erg druk, zodoende is Jet veel alleen met Toos en de kinderen Robbie en Ineke. Toos maakt Jet voortdurend verwijten dat "zij te veel kost..." Als Jet dan tot overmaat van ramp, doordat zij in huis zoveel moet helpen, zakt voor het eindexamen van de H.B.S. en dit van Tjeerd het volgend jaar moet overdoen, neemt zij het kordate besluit om zelf haar kost te gaan verdienen.
Zij schrijft op een advertentie uit de krant, waarin een kinderjuffrouw gevraagd wordt. Omdat Jet echter geen diploma's en ervaring heeft, wordt ze aangenomen als "tweede meisje" in het deftige patriciërshuis bij mevrouw De Raadt van Zuijlen en haar zoon de advocaat Jan. In het huis is ook Hansje, een kleinzoontje van mevrouw, wiens ouders in Indië verblijven. Jet is dol op Hansje en dat is wederzijds. Als de kinderjuffrouw van Hansje, wegens diefstal, ontslagen wordt, neemt Jet haar taak over.
Jet besluit om, als verrassing voor Tjeerd, toch haar H.B.S.-diploma te gaan halen, door staatsexamen te gaan doen. Nico, een vriend van haar broer, helpt haar daarbij.
Als de dochter des huizes, Nita, met haar deftige vriendin, Ada, ook intrekken in het huis, krijgt Jet het erg druk. Vooral omdat Nita haar als loopmeisje behandelt. Ada flirt met Jan, doch zet hem later weer aan de kant voor de burgemeesterzoon Rien. Jet heeft medelijden met Jan en krijgt steeds meer sympathie voor hem. Samen gaan ze een dag uit zeilen en nemen dan ook Hansje mee.
Hansje vertrekt weer naar Indië en Jet gaat nu weer bij Toos en Tjeerd in de huishouding helpen, totdat zij het verzoek krijgt van mevrouw De Raadt, om haar gezelschapsdame te worden. Jet doet dat met plezier. Zij is van Jan gaan houden en is dolgelukkig als Jan haar ten huwelijk vraagt.
Zo klimt Jet op van bellemeisje, kinderjuffrouw en gezelschapsdame tot vrouw des huizes.

Fragment uit het boek:
Toen ging de deur open. Het was De Raadt, die binnen kwam. Als in een reflex greep Jet naar haar breiwerk.
Hij zei: "Van mij hoef je niet te breien op Tweede Kerstdag, hoor."
"O, nee," zei ze, "dat weet ik wel."
Hij ging naast haar op de bank zitten. Ze stond op.
"Waarom heb je ineens zo'n haast," vroeg hij.
"Ik moet voor de thee zorgen," zei ze. "Trui is er niet."
"O, dat heeft de tijd nog. Moeder slaapt. Ze wil voor zes uur niet gestoord worden."
Jet gleed langzaam op de bank neer. Ze voelde hoe hij naar haar keek.
"Ik geloof, dat we een beetje ruzie hadden, toen we elkaar van de zomer voor het laatst zagen, is het niet?", hoorde ze hem zeggen.
Ze keek op van Hansje's sokken, er blonk weer dezelfde strijdlust van maanden geleden in haar ogen. "Maar ik had gelijk," zei ze, "want het was niet eerlijk van u. Dat staat wel vast."
Hij lachte: "Zeker hoor, jij had gelijk," zei hij toen. "Maar geloof je niet, dat soms het doel de middelen heiligt?"
Ze breide nu weer verwoed. "Nee," zei ze, "daar geloof ik niets van."
"Dat is jammer." Hij schoof wat meer naar het midden van de bank. "Je hebt hier in huis al aardig wat functies gehad, hè?" vroeg hij toen. "Allemaal excelsior, als ik het zo bekijk."
"Ja, meneer."
Twee rechts, twee averechts.... waarom zei hij dat allemaal?.... twee rechts, twee averechts....
"Er is een functie, die je nog niet bekleed hebt. Ik weet niet, of je er wat voor voelen zou....?"
Twee rechts, twee averechts.... nog een functie? Huishoudster misschien....? Twee rechts, twee averechts.... ze dacht er niet aan, om huishoudster bij Ada te worden....
Toen voelde ze ineens, hoe Hansje's rode sokken uit haar handen werden getrokken.
"Hoor eens," zei De Raadt, "als je misschien even dat breiwerk neer wilt leggen. Ik probeer al minstens tien minuten om je ten huwelijk te vragen. Zou je met me willen trouwen, Jet?"....