W.G. van de Hulst

Willem Gerrit van de Hulst werd geboren op 28 oktober 1879 te Utrecht.
Op zesjarige leeftijd verloor hij zijn vader. Het schoolhoofd stelde toen voor om Willem voor onderwijzer te laten leren. Zo volgde hij als dertienjarige de cursus Christelijke Normaallessen en behaalde in 1898 zijn akte.
Hij werd benoemd tot onderwijzer aan het Utrechtse volksschooltje waar hij als kwekeling opgeleid was. In 1913 werd hij hier hoofd der school.
Hij begon met schrijven voor de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging: Van een klein meisje en een grote klok (1909) en Ouwe Bram (1909). In hetzelfde jaar verscheen Willem Wijcherts, dat hij publiceerde onder het pseudoniem Jan van Croese, afgeleid van de Croesestraat waar hij toen woonde, omdat drie boeken van dezelfde schrijver wel wat veel zou zijn.
Met het verschijnen van Jaap Holm en z'n vrienden, in 1910, was zijn naam als auteur van jeugdliteratuur in protestants-christelijke kring definitief gevestigd. Een gestage stroom kinderboeken volgde, meestal uitgegeven door de firma Callenbach in Nijkerk.
Populair waren ook zijn kinderbijbels. Hij schreef voor het christelijke onderwijs, in samenwerking met anderen, een methode voor beginners Lezen leren.
Bijzonder geliefd was de Rozemarijntje-serie, sinds 1933 in vijf delen verschenen. Zijn oudste zoon uit zijn tweede huwelijk, zijn eerste vrouw was na zes jaar huwelijk overleden, Willem Gerrit junior, illustreerde vanaf die tijd al zijn boekjes. Zijn grootste succes was het beeldverhaal In de Soete Suikerbol, dat in 1935/36 in dagelijkse afleveringen in het antirevolutionaire dagblad "De Standaard" verscheen. In 1936 werd deze strip in boekvorm uitgegeven. In totaal zagen zeven deeltjes het licht, die tientallen herdrukken zouden beleven.
Voor het kleine kind schreef hij de 21 deeltjes van de serie Voor onze kleinen, verhalen over jonge kinderen, die spannend griezelend uit hun beschermde wereld stappen, waarin ze veilig terugkeren. Van deze serie zijn meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Het eerste deeltje Fik, had de grootste oplage.
Tot aan zijn pensioenering bleef Van de Hulst in het onderwijs werkzaam.
W. G. van de Hulst overleed te Utrecht op 31 augustus 1963.
Bron: Biografisch Woordenboek van Nederland.

Beknopte bibliografie:
Willem Wijcherts, 1909
Jaap Holm en zijn vrienden, 1910
Om twee schitteroogjes, 1911
Fik, 1920
Het huisje in de sneeuw, 1924
Rozemarijntje, 1933
Het klompje dat op het water dreef, 1948
Uitgegeven bij C.F. Callenbach N.V. te Nijkerk.

Klaas, een Sinterklaasverhaal, 1945
Uitgegeven bij Ploegsma - Amsterdam.

Meer over W. G. van de Hulst:
wgvandehulst.com

31 augustus 2013 is het exact 50 jaar geleden dat een van Nederlands bekendste kinderboekenschrijvers en onderwijzers, W.G. van de Hulst (1879-1963), overleed. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis vinden komend najaar diverse activiteiten plaats in Utrecht, de stad waar Van de Hulst zijn hele leven woonde en werkte. De jubileumviering omvat onder andere een expositie met originele handschriften, foto's en unieke parafernalia, tochten per paardentram langs alle belangrijke Van de Hulst-locaties in Utrecht, een bijzondere heruitgave van de klassieker Het Gouden Voorleesboek en feestelijke programma's op 21 september en 28 oktober rond de unieke persoon W.G. van de Hulst en zijn invloed op miljoenen lezers in het verleden, heden en de toekomst.

Klik hier voor meer informatie