Pim Pandoer

Pim Pandoer,de Meesterspion

Geschreven door Carel Beke
Uitgever: L.C.G. Malmberg s'Hertogenbosch, ca. 1953
Omslag en illustraties van Charles Burki

Carolus Adrianus Beke werd geboren op 29 september 1913 en was leraar op een ULO-school te Arnhem. Uitgeverij Malmberg gaf in 1953 een proefuitgave uit van Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch. Het verhaal over de Amsterdamse tweeling Koos en Jenny Menning die in Arnhem logeert en daar, samen met Bas - grietjansammernappels - Baanders, diens eigen pleegzoon Fer Donkers alias Pim Pandoer als opiumsmokkelaar ontmaskert.
Dit beviel zo goed, dat Beke het verzoek kreeg om een vervolgdeel, Pim Pandoer in het web van de Rode Spin, te schrijven. Hierin vormt hij Pim Pandoer van de boef tot de held om.
Tussen 1973 en 1979 verschenen de verhalen bij uitgeverij West-Friesland als Witte Raven-pocket op de markt.
Carel Beke overleed in zijn woonplaats Velp op 27 december 2007.

Andere boeken uit de Pim Pandoer-serie:
Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch
Pim Pandoer in het web van de Rode Spin
Pim Pandoer is op de kust
Pim Pandoer zet Parijs op stelten
Pim Pandoer en de groene scarabee
Pim Pandoer en het raadsel van de Jordaan
Pim Pandoer vangt een grijze kat
Pim Pandoer en de heks van 's-Heerenberg
Pim Pandoer in de poolnacht
Pim Pandoer loopt in de val
Pim Pandoer en de Gouden Krokodil
Pim Pandoer en de Tijgerhaai
Pim Pandoer in het slot van de levende dode
Pim Pandoer en het spook van Sonsbeek
Pim Pandoer en het monster van Utiloch
Pim Pandoer vist op gladde aal
S.O.S., Pim Pandoer is op de kust
Pim Pandoer en de Ridders van de Turfburcht

Korte inhoud:
In het laboratorium van de K.E.M.A. is een geweldige nieuwe vinding, het licht- en lazerapparaat 3.7 = RLX, vervaardigd. Opdrachtgever: de Amerikaanse regering. Uit vrees voor ongewone belangstelling stuurt zij een agent van de C.I.A. om het toestel te vervoeren.
Zijn de plannen van de C.I.A. plotseling gewijzigd?
Fer Donkers, werkzaam in het laboratorium, wordt uitgenodigd voor een onderhoud. Een zekere mr. Miezemaus brengt hem op de hoogte van de nieuwe plannen: sleutels en handleiding van het toestel zullen apart worden vervoerd. Nog diezelfde avond zal Fer Donkers inbreken, en wel in zijn eigen vertrouwde lab!
Als Fer Donkers daarna echter op geheimzinnige wijze in Noorwegen terecht komt, krijgt hij argwaan en gaat op onderzoek uit. En dan ontdekt hij al heel spoedig dat hij verzeild is geraakt in een geraffineerde spionage-affaire, waarvan hij zelf het slachtoffer dreigt te worden!
Wat is de rol van de geslepen mr. Miezemaus in deze duistere zaak? En wie is de geheimzinnige prof. dr. Woo Hoo?

Fragment uit De Meesterspion:
"U moet niet zo schreeuwen," herhaalde de zwarte stem vlak naast Fer. "U dient goed te weten, voor wie u werkt."
"Voor de Centrale Inlichtingendienst van Amerika," zei Fer op fluisterende toon.
"Juist. Voor de C.I.A. Onthoud dat goed, mijnheer Pim Pandoer."
"Pardon, mijnheer C.I.A.,"fluisterde Fer scherp. "Mijn naam is Donkers."
"In u heb ik gezocht en al spoedig gevonden de figuur van Pim Pandoer," ging de stem koppig voort. "Mijn opdracht luidt: in de loop van deze week een zekere Pim Pandoer te benaderen met een zeer speciale opdracht. Deze opdracht zal ik u nu geven. Luistert u goed...."
"Natuurlijk, vragen staat vrij," bromde Fer sarcastisch. "En hoe zou ik een vriendelijk verzoek kunnen weigeren?"
"U wordt niets gevraagd," vervolgde de stem zo droog als een knapperende takkenbos. "Uw hulp wordt geëist voor de redding van de mensheid. Zou u uw medewerking durven weigeren, wanneer die nodig is om het mensdom te redden?"
"Nou, nou, da's kras, meneer," zei Fer. Hij begon zich steeds meer op te winden, omdat hij zo maar iets móest, zonder dat ze het hem netjes vróegen.
"U kent de werking van het apparaat drie punt zeuven RLX?" vroeg de stem.
"Niet precies," antwoordde Fer. "Dat weet geloof ik niemand."
"Toch wel," zei de stem nu zacht, en vlak bij het oor van Fer.
"Toch wel, mijnheer Pim Pandoer. Dit apparaat verbergt in zich de mogelijkheid van een zeer sterke straling door middel van lichtgolven. Deze straling kan tot heil zijn van de mensen, bijvoorbeeld bij oogoperaties, of bij het bestrijden van kankergezwellen. Maar door verkeerd gebruik kan men er ook mensen mee doden. Zeer snel, onzichtbaar".
"Hm, hm," bromde Fer, en zijn krullebol ging in het licht van de straatlantaarn langzaam op en neer. "Hm, weet ik, weet ik, maar dan moet je al precies weten hoe de sleutels passen, en hoe de gebruiksaanwijzing is. Logisch: daarom gaat de zaak gescheiden ergens heen. Die Mr. Fletcher neemt het apparaat mee, en die sleutels en gebruiksaanwijzingen gaan naar..... Ja, weet-ik-veel! Nou, en? Wilt u nu misschien eens zeggen, wat u van me wilt, want ik wil graag naar de Imbosch. Daar woon ik namelijk, en ik wil graag...."