Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie

Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie

Verteld en geteekend door Louis Raemakers, (1869-1956)
Uitgave: Hollandia - Drukkerij, Baarn, 1905-1910

I. Hoe zij uit school bleven
II. Hoe hun het rooken bekwam
III. Wat zij bij Tante uithaalden
IV. Hoe zij Roovertje speelden

Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie

Fragment uit: Wat zij bij Tante uithaalden.
Als je in Tante's tuin kunt spelen
Met een groote waterslang
Haast zoo mooi als van de brandweer,
Nu, dan valt de tijd niet lang.

Voor Marie is't minder prettig,
Want die krijgt nu nog een bad
Waar zij niet op had gerekend,
Tot ze nat is als een kat.

Tot hun straf drijft zij de bengels
In het kamertje, waar Mop
En de kakatoe in zitten,
En daar sluit ze hen bij op.

Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie

Fragment uit: Hoe zij Roovertje speelden.
Pim met zijn twee kornuiten
Stappen vol vuur naar buiten,
Gluren zoo donker en dreigende rond
Of men ook iets te rooveren vond -
Pim met zijn twee kornuiten.

Komt er een aardig kipje,
Vliegende met een wipje
Over de schutting van buurman Terlaan,
Hippelend, trippelend stilletjes aan
Komt er een aardig kipje.

Hemeltje zoo'n spektakel:
Met een benauwd gekakel
Fladdert de kip nu zoo vlug als ze kan,
Rennen de roovers er hard achteran,
Hemeltje, zoo'n spektakel!

Kippetje vliegt naar binnen,
Dwars door een rek met linnen,
Handdoeken vliegen met kippetje meê
Betje valt flauw in de armen van Kee,
Kippetje vliegt naar binnen.

Rinkeldekinkel ruiten -
Kippetje weêr naar buiten,
Veêren en scherven bezaaïen den grond,
Roovertjes rollen en rennen in 't rond -
Rinkeldekinkel ruiten.

Dwars door de mooiste perken
Fladderen vluchtend de vlerken:
Kipje is vlugger dan Pim had gedacht,
Wilder en woester nog gaat nu de jacht
Dwars door de mooiste perken.