Derde Leesboekje

Bij Hoogeveen's Leesmethode
Opnieuw bewerkt door M.B. Hoogeveen, Jan Ligthart en H. Scheepstra
Geïllustreerd door C. Jetses
Elfde druk
Uitgegeven te Groningen bij J.B. Wolters U.M., 1911

Voorbericht van de schrijvers:
Dit derde stukje bevat hoofdzakelijk nog eenlettergreperige woorden, maar nu komen ook twee medeklinkers naast elkaar voor: aan 't eind of aan 't begin.
Verder is af en toe het woord heb gebruikt.
De stof bevat geen enkele "moeilijkheid"; daardoor kan alle aandacht aan het technisch lezen besteed worden.
Elk lesje staat nog op één bladzijde.

Bij HOOGEVEEN'S LEESMETHODE was verkrijgbaar bij J.B. Wolters te Groningen:
Klassieke Leesplank, inclusief de daarbij behoorende letters
Leesplankje, met inbegrip van twee letterdoosjes, gevuld met lettertjes
Vertelselplaat, (gr. 110 bij 82 cM), gedrukt in negen kleuren, opgeplakt op zwaar carton
Handleiding, voor het Aanvankelijk Leesonderwijs. Toelichting bij Hoogeveen's v e r b e t e r d e Leesplank en Leesplankje en bij de Vertelselplaat, 2e verbeterde en vermeerderde druk.

En desverkiezende als aanvulling nog:
Standerd voor klassikale leesplank
Dicteerdoosje, gevuld met letters, zie de Handleiding.
(als vervolg op het leesplankje, meer speciaal ten dienste van het zuiver schrijven).

Er zijn zes leesboekjes verschenen in de nieuwe uitgave. Geïllustreerd door C. Jetses met zw. plaatjes en 1 gekleurd.


Uit het Tweede Leesboekje - Drie en twintigste Druk 1926