J. M. Selleger - Elout

Johanna Madeleine Elout werd op 15-03-1875 te Utrecht geboren. Haar kindertijd bracht ze in Domburg door, waar haar vader burgemeester was. Op haar 13e ging ze naar kostschool te Utrecht en later naar Amersfoort. Ze trouwde met de papierfabrikant Selleger en werd net als hij theosoof.
Pas op latere leeftijd begon zij met het schrijven van kinderboeken, en heel vaak spelen die boeken op het platteland, in Zeeland, waar ze opgroeide, in Gelderland, waar ze jaren woonde, en later in Bergen, waar ze Lijsje Lorresnor ontmoette in de gedaante van haar dienstmeisje Jansje van Wonderen.
Haar hoofdpersonen zijn altijd ondernemende jongens en aandoenlijke, bijzondere meisjes.
Vrijwel al haar boeken spelen in armoedige gezinnen, dit in tegenstelling tot haar eigen leven. Ze lijkt de boodschap mee te willen geven dat echt geluk niet van geld afhankelijk is.
J. M. Selleger - Elout overleed te Bergen N.-H. op 05-05-1957.

Ander werk van J. M. Selleger-Elout, o.a.:
Om het kampvuur, 1931
Laurientje, 1931
Lijsje Lorresnor, 1932
Een zomer met Lijsje Lorresnor, 1939
Keesje Pieterselie, 1932
Ruth Teiling, 1933
Marian en Marion, 1934
Sanne van de Rozenhof, 1936
De kinderen van Kees Populier, 1936
De luchtreizen van Jantje Puk, 1937
Sef's grote avontuur, 1947
Kenau, 1948
Andertje, 1950