Sint-Nicolaas wéér in ons land

Omslag titel: Liedjes: een ouderwetsche Sinterklaas avond
Opnieuw bijeen gebracht door Cornelis aan 't Zevenend te Laren.,
Prentjes Popje Hage.

Met kleine wijzigingen naar het tijdens de oorlog clandestien verschenen orgineel

Door Dr. Cornelis aan 't Zevenend te Laren, (Cornelis Docter)
Teekeningen van Popje Hage, (Johanna Hage (1918), Tonny Fortuin gaf de poppen hun kleurige kleedjes plus Fons Montens, (1916) en Wim van Nieuwenhoven, (1913-1989). Allen te Laren, Gooi.
Deze uitgave werd verzorgd door Jos. M. H. Nuss, Laren (Gooi), 1946

De oorspronkelijke clandestiene uitgave, als privé druk, was in 1944.
Bevat 20 Sinterklaas liedjes met vele prachtige gekleurde tekeningen.

Sinterklaas Goedheilig man

Sinter Klaas is jarig

Op de hooge, hooge daken

Hoor de wind waait door de boomen....