Pieterjan

Het Boek van Pieterjan

Gescheven door P. J. S. Zwart
Illustraties en omslag van Tjeerd Bottema
Uitgave van G. B. van Goor Zonen's Uitgeversmij. N.V. Groningen - Djakarta

Pieter Jan Simon Zwart werd geboren in 1907.

De Pieterjan-serie bestaat uit zes delen:
Deel 1 :Het Boek van Pieterjan, 1943
Deel 2 :Pieterjan in het stadje, 1946
Deel 3 :De kerstvacantie van Pieterjan, 1946
Deel 4 :De club van Pieterjan, 1950
Deel 5 :Pieterjan op het eiland, 1951
Deel 6 :Pieterjans moeilijke jaar, 1953

Korte inhoud:
Belevenissen van Pieterjan, een kleine jongen die woont in een stadje bij de zee. Samen met zijn ouders gaat hij logeren bij Pake en tante Annie, die wonen in een klein dorpje in Friesland. Daar beleeft hij samen met zijn neven Jan en Kees vele avonturen, zoals het vinden van een kievitsei, het kopje ondergaan in een sloot en het varen op de Friese meren.

Fragment uit het boek:
't Is een melkwagen die door het dorp rijdt. De voerman zit nog een beetje te soezen. Hij moet bij de boeren de bussen met melk halen. En dan brengt hij ze naar de boterfabriek. Elke dag moet hij vroeg op en de bussen met melk zijn erg zwaar. Nu rijdt de wagen voorbij Pake's huis.
En opeens is er veel lawaai in Pake's voorkamer. Dan komt een dik jongensgezicht tussen de bedgordijntjes doorgluren. 't Is Pieterjan en hij is wakker geworden door het harde gebolder op de straatkeien.
Hij gaat nog even stil liggen. Dan kan hij alle geluiden veel beter horen. Hoor, daar kraait op een boerderij een haan. En hoor, daar antwoordt wat dichterbij een andere haan. Dat vindt Pieterjan zo'n mooi geluid in de vroege morgen. Dan weet je meteen dat je buiten bent, in een dorpje. In de stad hoor je geen hanen kraaien. Wel het gegil van fabrieksfluiten of van een trein.
Dan komt er een bloot beent over de beddeplank en dan nog een. En dan staat Pieterjan op de stoel voor de bedstede. Dan zegt hij: "Hup" en daar staat Pieterjan op de vloer. Hij pakt zijn kleren en loopt ermee door de lange gang naar de keuken. Daar is een koperen pomp en daaronder moet Pieterjan zich wassen.