Hi Ha Canada

Bevrijdingsverhaal

Tekeningen van Mart Kempers, (1924-1993)
Uitgever Luctor, Rotterdam, ca. 1945
Luctor G. R. D. 33 - 75ct.
K. nr. 2185

Prentenboek met illustraties in oranje, groen, zwart en kakikleur over de pagina's verdeeld en tekst op rijm.
Verhaal over de bevrijding met de feestelijke intocht van Canadezen en Schotten. Met afbeeldingen van tanks, jeeps en vrachtwagens, van negersoldaten, van een ontvangst van 'tommies' thuis en van het legerkamp.

't Is kinderfeest,
Oh, wat een pret,
De orgelman
draait wat hij kan,
weer voor een cent
zijn pierement.
Zakkenlopen, lekkers kopen.
De poppenkast
is ook present.
Jan Klaassen huilt
die malle vent.
En gaan we heel laat naar ons bed,
Dan denken we nog aan de pret.

Daar komen de Schotten,
Met ruiten rokken,
Waar mooie plooien in zijn,
Met doedelzakmuziek gaan zij,
Flink stappend in een rechte rij.
En twee negers, kijken naar de legers.
Zij hebben een kleur als chocola,
en komen helemaal uit Afrika.

Daar staat de tommieagent,
Die alle tekens vast wel kent,
Op al de borden langs de weg.
Hij draagt een mooie rode pet,
Aan ied're arm een witte manchet.
En steekt hij dan zijn armen op.

O, jongens,
jongens
wat een feest
er zijn drie tommies thuis geweest.
Johnnie en Jimmie dronken thee,
en brachten lekkere dingen mee,
chocolade en biskwie.
Ik zat met Loek op Jackies knie.

Met een jeep,
zijn ze weggegaan,
Johnnie riep,
we laten alls staan,
boter en vlees en koek.
Dag Piet, dag Loek.

Het kamp in 't bos is klaar,
En ieder is nu daar,
Jimmie leest een boek
en in de hoek
zit Jack Hollands te leren.
James rookt een pijp
en John staat zich te scheren.
Jim bakt een flinke eierkoek.
En dit is bijna 't laatste vers
van 't Tommie-Canadezenboek.

Het boek is uit;
op dit laatste blad,
wat ik haast vergeten had,
Zet ik de leus:
"ORANJE BOVEN"
dank zij de kracht
der Canadese legermacht.