Sint Nicolaas en zijn Knecht

Door J. Schenkman (1806-1860)
Illustraties P. van Geldorp
Uitgave van Vroom & Dreesmann

Voor het eerst uitgegeven ca. 1850/1860.

Uit het Voorwoord:
Wanneer dit beroemde platenboek over Sint Nicolaas voor de eerste maal door de firma Vlieger te Amsterdam werd uitgegeven, is niet meer precies na te gaan. Het zal "omstreeks den eersten wereldoorlog" zijn geweest.
Het boek roept ons terug naar de tijd toen onze grootouders nog kinderen waren. De omstandigheden zijn wel volslagen veranderd, maar de voorstelling van Sint Nicolaas is dezelfde gebleven. Daarom menen wij dat ook de kinderen in onze tijd van dit boek met zijn authentieke platen en versjes op dezelfde manier als hun overgrootouders zullen genieten. Om de bruikbaarheid van dit boek nog te vergroten werden zeventien bekende Sinterklaasliedjes in een eenvoudige pianozetting toegevoegd.

Sint Nicolaas op de schoorsteen
O, zie eens naar boven, maar schrik er niet van.
Wat zie je op die schoorsteen? Een paard en een man!
Ja zeker, hij is het. Zijn knecht staat erbij.
Hij gluurt naar beneden, misschien wel naar mij!
Ik groet u, Sint Niklaas, houdt u mij in 't oog,
graag kwam ik dan bij u, maar 't dak is zo hoog!