De parel van koning Réputal

Oorspronkelijk Sprookje op rijm

Door J. Vadeen
Illustraties van Dick Engelse
2e druk 1939, oorspr. 1938
Drukkerij Kuhn & Zoon, Rotterdam
Uitgever Rotterdam - Van Nelle, 1939

Heel ver tussen hoge bergen,
In een mooi gelegen dal,
Woonde eens een dwergenvolkje
Onder Koning Réputal.

't Volkje woonde niet in huizen,
Zoals men bij ons dat ziet,
Neen, een huis van hout of stenen
Kenden daar de dwergen niet.

Maar, heel netjes uitgehouwen,
In de harde bergenwand,
Had een ieder toch een huisje,
Groot of klein; naar rang of stand.

Korte inhoud:
Koning Réputal kreeg eens van de wijsgeer Bibliot een wonderparel voor zijn verjaardag. Deze straalde geheimzinnige krachten uit, waardoor het dwergenvolkje steeds blij en tevreden leefde.
Doch op een kwade dag werd deze parel door een ekster gestolen, waardoor de stemming omsloeg en de dwergen treurig en verdrietig werden.
Met een zelf gebouwde hete luchtballon vlogen 3 dwergjes toen over de bergen, op zoek naar de parel. Zij daalden in een korenveld bij een huisje, waar zij vriendelijk werden ontvangen door een boerenfamilie.
Toen hun een geurig kopje koffie werd aangeboden, voelden zij zich opeens niet meer moe en veel opgewekte. Al snel bleek dat deze Van Nelle koffie, de parel was, naar wie ze op zoek waren.
Snel keerden zij toen per vliegmachine naar huis terug, met in hun bagage, vele pakjes Van Nelle koffie. Voor ieder van de dwergen was er een pakje koffie, waardoor 't oude prettige leven weer aan brak.