Het Winterboek van Paulus

Getekend en verteld door Jean Dulieu
Uitgegeven door N.V. De Arbeiderspers - Amsterdam in 1948
Opdracht voor in het boek: Voor mijn dochtertjes

Winterverhaal over Paulus de Boskabouter, Eucalypta de heks, Gregorius en Rosa de dassen, Wipper het konijn, Salomo de raaf, Oehoeboeroe de uil, Krakras de helper van Eucalypta, Rein de Vos, Radbout de visotter, Prikkeprik de egel, Pluim de eekhoorn en......het kruikje levenswater.......

Fragment uit het boek:
Toen kwam er een konijn uit de troep naar voren. Ze huppelde niet, maar ze kroop. Er stonden dikke tranen in haar ogen. Het was het vrouwtje van Wipper!
"Paulus," fluisterde ze, "Wipper is weg, al zes dagen is hij weg. Er is vast iets verschrikkelijks gebeurd! Ik ben bang dat Rein de vos...."
Paulus luisterde al niet meer. Hij had zijn ski's al ondergebonden en zijn ranseltje over zijn schouder gegooid. Radboud stak er nog gauw een klein kruikje in.
"Het levenswater!" fluisterde Oehoeboeroe in het oor van Salomo. Zonder verder nog een woord te spreken gleed Paulus weg tussen de bomen.
Voort ging het, voort, kriskras tussen de bomen door en het kaboutertje blikte voortdurend van links naar rechts op zoek naar enig spoor van Wipper.
Het was veel kouder geworden de wind beet Paulus in het gezicht. Suizend joeg de kleine kabouter over de wijde sneeuwvelden. Voort raasde Paulus als een stormwind, zijn armpjes bewogen op en neer, vlugger en vlugger ging het.


Toen ontdekte Paulus iets donkers in de sneeuw, vlak bij hem. Hij schopte zijn ski's van zijn voetjes en knielde neer bij het lijfje van zijn vriendje Wipper!
Het kopje van Wipper lag achterover, zijn bekje stond half open. Voorzichtig liet Paulus een paar druppeltjes levenswater in het konijnebekje lopen en toen wreef hij Wippers lijfje zo hard hij kon. Hij roste met allebei zijn handjes door de konijnevacht, hij bewoog de pootjes op en neer. Toen slaakte hij een zucht van verlichting, want hij hoorde het konijnehartje zwak maar duidelijk tikken.

De dieren stonden intussen zwijgend om de kerstboom, op de terugkomst van Paulus te wachten. Ze staarden door de open deur naar buiten in het donkere bos. Binnen in de boom was het net zo koud als daar buiten.
Toen maakte zich uit het donkere bos een schaduw los. Er gleed iets over de sneeuw, er stapte iemand binnen en de stem van Paulus riep:
"Steek nu de kaarsjes maar aan! Hier isWipper!!!!"

Paulus de hulpsinterklaas

De Hulpsinterklaas staat vermeld bij de rubriek "Sinterklaas-Kerst".

Paulus de Boskabouter, krantenstrip

Paulus de Boskabouter, krantenstrip staat vermeld bij de rubriek "Strips".

Voor verdere en meer uitgebreide informatie over Paulus de Boskabouter, verwijzen wij u naar de Paulus de Boskabouter website:
www.paulusdeboskabouter.net